Tehrân     Kiyef      Dâlâs     Moskow     Sufiye     Âstâne     Berlin     Došanbe     Âdelâyd     Halifaks       Tâ Nowruz

۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

زبان پارسی‌ با ملا نصرالدین Персидский язык с Муллой Насреддином

۱- آش خوردن ملا نصرالدين 

روزی زن ملا نصرالدين يک کاسه ی آش جلوی ملا گذاشت و خودش هم نشست کنار دست او و شروع کرد به خوردن. قاشق اول را که توی دهانش گذاشت طوری دهانش سوخت که اشک در چشمانش جمع شد، اما صدايش را در نياورد تا ملا نفهمد آش خيلی داغ است و دهان او هم بسوزد.
ملا به زنش گفت׃ چی شده يک دفعه گريه ات گرفت؟
زن در جواب گفت׃ هيچی! يادم افتاد به مرحوم مادرم که خيلی آش دوست داشت.
ملا گفت׃ خدا رحمتش کند! و بعد يک قاشق از آش داغ خورد و دهانش به قدری سوخت که اشک در چشمانش حلقه بست.

زن ملا با خوشحالی گفت׃ تو هم به ياد کسی افتاده ای؟
ملا سری تکان داد و گفت׃ نه، دارم به حال و روز خودم گريه می کنم.
زن پرسيد׃ چطورمگه؟
ملا نصرالدين گفت׃ من هم يادم افتاد که مادرت چه خوب توانست دختر بد جنس و پاچه ورماليده اش را به من بيندا زد. به همين خاطر ازغصه گريه ام گرفت.


1. š xordan-e Mollâ Nasreddin
 Как Мулла похлебку ел: «похлебки съедение»

Ruz-i zan-e Mollâ Nasreddin yek kâse-ye âš jelo-ye Mollâ gozâšt. Однажды жена Муллы Насреддина одну миску похлебки перед Муллой поставила 

va xod-aš ham nešast kenâr-e dast-e u и сама она тоже села рядом с ним: «рядом с рукой его» 

va šoru kard be xordan и начала есть (šoru kardan be… — начинать ч/л) 

Qâšoq-e avval râ ke tu-ye dahân-aš gozâšt (когда /она/ ложку первую в рот свой положила) 

tour-i dahân-aš suxt так рот свой обожгла 

ke ašk dar cešmân-aš jam’ šod что глаза заслезились: «слезы в глазах ее собрались» 

ammâ sedâ-yaš râ darnayâvord однако звука не издала: «голос свой не вытащила» 

tâ Mollâ nafahmad, âš xeyli dâğ ast чтобы Мулла не понял, /что/ похлебка очень горячая 

va dahân-e u ham besuzad и /чтобы/ рот его тоже обжегся 

Mollâ be zan-aš goft Мулла жене своей сказал: 

“Ci šode, yek daf’e gerye-at gereft что случилось: «сделалось», /что/ ты вдруг расплакалась: «/в/ один миг плач тебя взял»?” 

Zan dar javâb goft жена в ответ сказала: 

“Hicci! Yâd-am oftâd be marhum mâdar-am ничего! я вспомнила мою покойную мать: «память моя упала к покойной матери моей», 

ke xeyli âš dust dâšt которая очень похлебку любила.” 

Molla goft: “Xodâ rahmat-aš konad Мулла сказал: да помилует ее Бог!: «Бог милость ей да сделает»; употребляется при упоминании имени умершего)!” 

Va ba’ad yek qâšoq az âš-e dâğ xord и затем одну ложку похлебки горячей съел: «одну ложку из /всей/ похлебки»),

va dahân-aš be qadr-i suxt и рот его так: «до такой степени» обжегся, 

ke ašk dar cešmân-aš halqe bast что глаза наполнились слезами: «слезы в глазах его кольцо связали»; halqe bastan — круг связывать/образовывать. 

Zan-e Mollâ bâ xošhâli goft: “To ham be yâd-e kasi oftâde-i жена Муллы с удовлетворением сказала: ты тоже вспомнил о ком-то: «в память /о/ ком-то упал»?” 

Mollâ sar-i takân dâd va goft Мулла головой покачал: «голове покачивание дал» и сказал:

“Na, dâram be hâl-o ruz-e xod-am gerye mikonam нет, я о жизни своей плачу; hâl-o ruz — разг. «жизнь», букв. «состояние /дел, здоровья/ и дни»; глагол “dâram” в данном случае не переводится, а выполняет грамматическую функцию: указывает на настоящее-конкретное время).” 

Zan porsid: “Cetour mage жена спросила: а в чем дело: «каким образом, неужели»?” 

Mollâ Nasreddin goft: “Man ham yâd-am oftâd ke Мулла Насреддин сказал: я тоже вспомнил: «память моя упала» /о том/, как 

mâdar-at ce xub tavânest мать твоя до чего же хорошо смогла 

doxtar-e badjens-o pâce varmâlide-aš râ дочь свою коварную/зловредную, и пройдоху: ; jens — сорт, порода; “pâce varmâlide” — «ноги ускользающие» 

be man biyandâzad мне всучить: «бросить». 

Be hamin xâter az ğosse gerye-am gereft из-за этого: «по именно этому соображению» от горя плачу: «плач меня взял».” 

Источник (с небольшим изменением): www.franklang.ru
Адаптировала: Гюзель Самарина

۱ نظر:

Павел گفت...

Мулла Насреддин кушает похлебку
Однажды жена муллы Насреддина поставила перед муллой тарелку с похлебкой, сама тоже возле него села и начала есть. Первую ложку в свой положила и так обожглась, что на её глазах навернулись слезы, но она не издала ни звука, чтобы мулла не понял, что похлебка очень горячая и свой рот тоже обжег.
Мулла у жены спросил: "Что случилось, что ты вдруг расплакалась?"
Жена ответила: "Ничего! Вспомнила, что моя покойная мать очень любила похлебку"
Мулла сказал: "Бог к ней милостив. И затем съел одну ложку похлебки и так обжегся, что его глаза наполнились слезами"
Жена муллы радостно сказала: "Ты тоже что-то вспомнил?"
Мулла покачал головой и сказал: "Нет, я о жизни своей плачу"
Жена спросила: "А в чем дело?"
Мулла сказал: "Я тоже вспомнил, что твоя мать до чего же хорошо смогла зловредную и противную дочь мне всучить. Поэтому от горя и плачу"

پر بیننده‌ترین جستار‌ها|Most popular|Самые популярные

دیدگاه‌های شما|Your comments|Ваши комментарии

کلید واژه‌ها | Key words | Ключевые слова

باشگاه زبان پارسی‌ BÂDPÂ БАДПА Клуб بادپا Club Персидский язык Darshâye zabâne pârsi Уроки персидского языка درس‌های زبان پارسی‌ Mollâ Nasreddin Мулла Насреддин ملا نصرالدین Persian language lessons Ebi ابی Dariush Dariush Eghbali Dâryuš Dâryuš Eqbâli Googoosh Gougoush Gugush Guguš Гугуш Дарьюш Дарьюш Эгбали Клуб любителей персидского языка Эби باشگاه دوستداران زبان پارسی‌ داریوش داریوش اقبالی فائقه آتشین گردشگری گوگوش Bozorgâne Irân zamin Omar Xayyâm Tourism Омар Хайям Туризм آموزش زبان پارسی‌ آیا می دانستید بزرگان ایران‌زمین عمر خیّام Persia Sattar Shahram Nazeri Šahrâm Nâzari Изучение персидского языка Шахрам Назери بزرگان ایران دیدنی ها دیدنی‌های ایران شاعران شهرام ناظری فردوسی نوروز هایده هنرمندان Artists Hayede Kourosh Yaghmaei Nowruz Nowruz stamps Persepolis Sadegh Nojouki Tambrhâye Nowruzi Артисты Курош Ягмаи Марки о Ноурузе Персеполис Садэг Новджуки Саттар Хаедэ ایرانیان تخت جمشید تمبرهای نوروزی جشن‌های ایرانی‌ خط پارسی دکتر مصدق ریشه یابی ستار صادق نوجوکی محمد رضا پهلوی محمد مصدق مشکلات فرهنگی ملکه ثریا ورزش بانوان کوروش یغمایی America so beautiful Atusa BBC Bahram Radan BÂSTÂN Bâšgâh Bâšgâhe dustdârâne farhange Irân zamin Ebrahim Hamedi Ehsan Khajeh Amiri Ehsân Xhâje Amiri English subtitles Ferdowsi Golshifte Farahani Hasan Shamaizadeh Iman Maleki Imân Maleki Iraj Jannati Ataei Jamshid Kuroš Mansour Tehrani Mansur Marjane Satrapi Marjân Sâtrâpi Mohammad Reza Pahlavi Mohsen Makhmalbaf Mortezâ Naser Cheshm Azar Omid Omid Soltâni Parandegâni ke dar xâb dideam Persian Songs Sa'di Sex and Philosophy Shadmehr Aghili Shah of Persia Shahram Shabpare Siavash Ghomayshi Sina Hejazi Sinâ Hejâzi Soraya Taxte Jamšid Whirlpool Women's sport Zartošt Âmrikâye zibâ Âpârât Šahrâm Šabpare Америка так красиво Ахурамазда Джамшид Женщины в спорте Иман Малеки Ирадж Джаннати Атаи Любовь Манес Мани Манихейство Мансур Маржан Сатрапи Мортеза Мохсен Махмальбаф Омид Омид Солтани Онлайн изучение персидского языка Персидские песни Персидский марш Саади Секс и философия Сина Хэджази Сияваш Гомейши Сорая Философия Ирана Философия в Иране Философия в Персии Хасан Шамаизадэ Шадмэхр Агили Шахрам Шабпарэ Эхсан Хаджэ Амири курсы персидского языка آتوسا آخرالزمان آرش کمانگیر آمریکای زیبا آپارات ابراهیم حامدی ابوالقاسم فردوسی اتحادیه احسان خواجه امیری احمد شاملو اختلافات ارضی اسطوره‌های ایران زمین امید امید سلطانی اندیشه اهورا مزدا ايرج جنتی عطایی ایران از نگاه آلمانی‌ها ایران و عرب‌ها ایرانرود ایمان ملکی باستان باشگاه دوستداران فرهنگ ایران زمین بهار بهرام رادان بی بی سی تاجیکان تاریخچه ی پیدایش تعزیه تحصیل تحصیل در خارج تحصیل در روسیه ترانه‌های پارسی‌ تعزیه تعزیه و موسیقی توسعه به سبک ایرانی ثریا ثریا اسفنداری جشن تیرگان جمشید جنسیت و فلسفه حسن شماعی زاده حسن هدایت حقوق بشر خليج پارس داریوش مهرجویی دکتر محمد مصدق زبان زبان شناسی‌ زبان مادری زرتشت سعد ی سپندارمذگان سکس و فلسفه سیاوش قمیشی سینا حجازی شادمهر عقیلی شاه ایران شاهنامه شاهنامه ی فردوسی شبیه خوانی شهاب حسینی شهرام شب پره صادق هدایت طنز و لطیفه عزاداری غذا فرهنگ فلات ایران فیلم سینمایی فیلم پرسپولیس قاره ی کهن لابی ماه محرم محسن مخملباف مرتضی مرجان ساتراپی مشکلات تحصیل منشور کوروش منصور منصور تهرانی موسیقی ناصر چشم آذر نقاشان هخامنشیان پارسی‌ زبانان پرسپولیس پرندگانی که در خواب دیده ام پژوهش چلوکباب کودتا کودتای ۲۸ امرداد کوروش کوروش بزرگ کوروش کبیر گرداب گستره ی زبان پارسی‌ گلشیفته فراهانی یوتا هیمل‌رایش یکپارچگی ملی