Tehrân     Kiyef      Dâlâs     Moskow     Sufiye     Âstâne     Berlin     Došanbe     Âdelâyd     Halifaks       Tâ Nowruz

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

پارسی‌ برای شما Парси для Вас

پارسی‌ برای شما سلسله درس‌های آموزش زبان پارسی‌ برای روس زبانان است که از بخش روسی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌‌شود. با گوش دادن به این درس ها شما نه تنها با زبان پارسی‌ که با ایران و فرهنگ و تمدن آن نیز آشنا خواهید شد. چنانچه در دریافت فایلها با مشکلی روبرو شدید، خواهشمندم آن را به آگاهی مدیر وبلاگ برسانید. برای این کار می توانید از "ارسال یک نظر" استفاده کنید. با سپاس
Часть (0-19)
Парси для Вас - это цикл уроков обучения персидского языка для русско-говорящих. Эти уроки передаются от русского отделения голоса исламской республики Иран. Слушая эти передачи Вы ознакомитесь не только с персидским языком, и ещё с Персией и её культурой и цивилизацией. Если у вас появилась проблема со скачиванием файлов, прошу сообщить об этом администратору веблога. Вы можете отправить свои сообщения здесь. Спасибо

پارسی‌ برای شما Парси для Вас 00 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 01 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 02 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 03 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 04 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 05 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 06 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 07 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 08 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 09 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 10 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 11 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 12 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 13 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 14 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 15 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما Парси для Вас 16 دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 17 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 18 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл
پارسی‌ برای شما 19 Парси для Вас دریافت فایل متنی Скачать текстовый файл

Персидский язык или фарси?

На одном из иранских форумов я увидел голосование: "Как вы предпочитаете называть вашу страну (Иран, Персия, и т.д.) и ваш язык (персидский или фарси)? Для тех, кому интересно, мои ответы были: Иран, персидский.

Совсем недавно я общался с моим другом, которому ещё 16 лет. Когда он был в школе, учитель спросил учеников, какие языки они знают. Так вот мой друг встал и сказал "Фарси", и, несмотря на то, что учитель понял, что это за язык, фарси, всё же, не язык и даже не слово в английском языке.

Чтобы как-то завершить затянувшуюся дискуссию, мы обратились к нескольким словарям, включая Оксфордский словарь по историческим основам (Oxford Dictionary on Historical Principles, третье издание, 1973 г.) и один иранский словарь. Слово "фарси" (farsi) отсутствовало в обоих. Его удалось найти лишь в Общем домашнем словаре английского языка (The Random House Dictionary of the English language, второе издание, 1987 г.)

Фарси — так называют язык в Иране. В английском языке есть перевод этого слова — персидский язык. В словарях персидский язык обозначается, как язык Персии.

На сегодняшний день многие иностранцы знакомым с названиваем "фарси" только потому, что они слышали его от многих иммигрантов из Ирана ввиду незнания последними английского языка. "Фарси" также можно было услышать во многих американских фильмах, режиссёры которых просто не осведомлены по этому вопросу.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы француз сказал "I speak Francaise" или, чтобы испанец сказал "I speak Espaňol"?

Автор: Ali Parandeh
Вольный перевод с англ.: Дмитрий Ловерманн
Источник: http://www.lingvisto.org 

۱۸ نظر:

Павел گفت...

Очень интересный курс. Доступное изложение материала и много интересной информации. Большое спасибо

Михаил Димитриев گفت...

А теперь понял. Значит есть Персидский язык. А "фарси" означает просто язык на персидском. Правильно?

Аршам گفت...

Персидский язык или язык парси . Фарси - это с арабском произношением (в арабском языке не существует буква "П").

Tetiana Oussova گفت...

это наверное все равно, как если бы мы внутри Украины называли гос. язык суржиком, а потом и в других странах также стали говорить, не украинский язык, а суржик.

или я не так поняла?

Аршам گفت...

Нет, ето не так. Внутри Ирана(Персия), и то и другое название (парси и фарси) употребляется.

Tetiana Oussova گفت...

так внутри украины и украинский язык и суржик существуют, правда иногда это разные понятия)

Paul گفت...

You right, Arsham. "Persian" is a right because there is no word "Farsi" on european languages, besides Engish, for example:
german: Die persische sprache
french: La langue persane
italian: La lingua persiana
spanian: La idioma persa
You can see - in this languages equivalent of word "Persian".

Tetiana گفت...

всё... обложили! уже и на английском пишут лиш бы не на русском!!! доведете! буду на французском писать!

Аршам گفت...

Тания джан, я оцениваю твое потриотическкое чувство, но давай посмотрим на английский язык как международный язык, а не как империалистический язык :)

Марина گفت...

Очень интересная тема, а я читала что фарси это новоперсидский!

Аршам گفت...

Где ты читала? Если в интернете читала и знаешь адрес этого сайта напиши его адрес.

Paul گفت...

Arsham, Marina is right. I have at my home an encyclopedia "All countries of the world". There it is written, that a state language of Iran - new Persian language (farsi).

Марина گفت...

Я учебник себе купила элементарная грамматика, автора не помню! там было написано! ничего немогу утвержать, учебники разные бывают!

Аршам گفت...

Да, правельно Павел джан. Как вы написали фарси в скопках написанно, и это означает persian = farsi = parsi.(и в том числе парси дари = фарси дари или просто дари, хотя сегодня слово дари больше используется для назначения персидского языка в Афганистане ).

Рустам گفت...

Наш ширинзабāн называется пāрси. ШИРИНЗАБĀНЕ ПĀРСИ.
Только арабы хотят называть нас фарси, потому, что арабы не могут произнести наш звук П. Также арабы не могут произнести наши звуки Ч, Г, Ж.
Ман ИРĀН зинда кунам бад-ин ПĀРСИ.

Залимхан گفت...

нужно говорить персидский.))))

Рустам گفت...

Я и очень многие считают, что по национальному достоинству народа надо употреблять родное название Парси, а не арабское "фарси". Фирдавси соблюдает чувство национального достоинства, всегда употребляет Парс, Парси, и никогда не "фарс", не "фарси". Если употреблять арабское название для нашего языка и народа, то это будет унизительно и оскорбительно для национального достоинства. Это будет похоже на то, как если бы русские называли себя и свой язык по-тюркски "урыс".

Azim گفت...

давайте не фарси и парси, а tojiki =))

پر بیننده‌ترین جستار‌ها|Most popular|Самые популярные

دیدگاه‌های شما|Your comments|Ваши комментарии

کلید واژه‌ها | Key words | Ключевые слова

باشگاه زبان پارسی‌ BÂDPÂ БАДПА Клуб بادپا Club Персидский язык Darshâye zabâne pârsi Уроки персидского языка درس‌های زبان پارسی‌ Mollâ Nasreddin Мулла Насреддин ملا نصرالدین Persian language lessons Ebi ابی Dariush Dariush Eghbali Dâryuš Dâryuš Eqbâli Googoosh Gougoush Gugush Guguš Гугуш Дарьюш Дарьюш Эгбали Клуб любителей персидского языка Эби باشگاه دوستداران زبان پارسی‌ داریوش داریوش اقبالی فائقه آتشین گردشگری گوگوش Bozorgâne Irân zamin Omar Xayyâm Tourism Омар Хайям Туризм آموزش زبان پارسی‌ آیا می دانستید بزرگان ایران‌زمین عمر خیّام Persia Sattar Shahram Nazeri Šahrâm Nâzari Изучение персидского языка Шахрам Назери بزرگان ایران دیدنی ها دیدنی‌های ایران شاعران شهرام ناظری فردوسی نوروز هایده هنرمندان Artists Hayede Kourosh Yaghmaei Nowruz Nowruz stamps Persepolis Sadegh Nojouki Tambrhâye Nowruzi Артисты Курош Ягмаи Марки о Ноурузе Персеполис Садэг Новджуки Саттар Хаедэ ایرانیان تخت جمشید تمبرهای نوروزی جشن‌های ایرانی‌ خط پارسی دکتر مصدق ریشه یابی ستار صادق نوجوکی محمد رضا پهلوی محمد مصدق مشکلات فرهنگی ملکه ثریا ورزش بانوان کوروش یغمایی America so beautiful Atusa BBC Bahram Radan BÂSTÂN Bâšgâh Bâšgâhe dustdârâne farhange Irân zamin Ebrahim Hamedi Ehsan Khajeh Amiri Ehsân Xhâje Amiri English subtitles Ferdowsi Golshifte Farahani Hasan Shamaizadeh Iman Maleki Imân Maleki Iraj Jannati Ataei Jamshid Kuroš Mansour Tehrani Mansur Marjane Satrapi Marjân Sâtrâpi Mohammad Reza Pahlavi Mohsen Makhmalbaf Mortezâ Naser Cheshm Azar Omid Omid Soltâni Parandegâni ke dar xâb dideam Persian Songs Sa'di Sex and Philosophy Shadmehr Aghili Shah of Persia Shahram Shabpare Siavash Ghomayshi Sina Hejazi Sinâ Hejâzi Soraya Taxte Jamšid Whirlpool Women's sport Zartošt Âmrikâye zibâ Âpârât Šahrâm Šabpare Америка так красиво Ахурамазда Джамшид Женщины в спорте Иман Малеки Ирадж Джаннати Атаи Любовь Манес Мани Манихейство Мансур Маржан Сатрапи Мортеза Мохсен Махмальбаф Омид Омид Солтани Онлайн изучение персидского языка Персидские песни Персидский марш Саади Секс и философия Сина Хэджази Сияваш Гомейши Сорая Философия Ирана Философия в Иране Философия в Персии Хасан Шамаизадэ Шадмэхр Агили Шахрам Шабпарэ Эхсан Хаджэ Амири курсы персидского языка آتوسا آخرالزمان آرش کمانگیر آمریکای زیبا آپارات ابراهیم حامدی ابوالقاسم فردوسی اتحادیه احسان خواجه امیری احمد شاملو اختلافات ارضی اسطوره‌های ایران زمین امید امید سلطانی اندیشه اهورا مزدا ايرج جنتی عطایی ایران از نگاه آلمانی‌ها ایران و عرب‌ها ایرانرود ایمان ملکی باستان باشگاه دوستداران فرهنگ ایران زمین بهار بهرام رادان بی بی سی تاجیکان تاریخچه ی پیدایش تعزیه تحصیل تحصیل در خارج تحصیل در روسیه ترانه‌های پارسی‌ تعزیه تعزیه و موسیقی توسعه به سبک ایرانی ثریا ثریا اسفنداری جشن تیرگان جمشید جنسیت و فلسفه حسن شماعی زاده حسن هدایت حقوق بشر خليج پارس داریوش مهرجویی دکتر محمد مصدق زبان زبان شناسی‌ زبان مادری زرتشت سعد ی سپندارمذگان سکس و فلسفه سیاوش قمیشی سینا حجازی شادمهر عقیلی شاه ایران شاهنامه شاهنامه ی فردوسی شبیه خوانی شهاب حسینی شهرام شب پره صادق هدایت طنز و لطیفه عزاداری غذا فرهنگ فلات ایران فیلم سینمایی فیلم پرسپولیس قاره ی کهن لابی ماه محرم محسن مخملباف مرتضی مرجان ساتراپی مشکلات تحصیل منشور کوروش منصور منصور تهرانی موسیقی ناصر چشم آذر نقاشان هخامنشیان پارسی‌ زبانان پرسپولیس پرندگانی که در خواب دیده ام پژوهش چلوکباب کودتا کودتای ۲۸ امرداد کوروش کوروش بزرگ کوروش کبیر گرداب گستره ی زبان پارسی‌ گلشیفته فراهانی یوتا هیمل‌رایش یکپارچگی ملی